TENS bij neuropathie


Wat is neuropathie?

Neuropathie is de term voor ziekten die de zenuwen betreffen. Het woord komt uit het Latijn en kan worden vertaald met zenuwziekte, ziekte van de zenuwen dus. Doordat de zenuwen niet meer optimaal de impulsen geleiden, kunnen er allerlei vreemde sensaties ontstaan, zoals doofheid, tintelingen, prikkelingen, bekneld gevoel, en natuurlijk super vervelende pijn. Ook de kracht in armen en benen kan afnemen. Waardoor je kunt gaan wankelen op de benen, en dus mogelijk sneller kunt struikelen en vallen.

Er zijn vele oorzaken van neuropathie. Helaas zijn vrijwel nooit de oorzaken zo makkelijk te behandelen dat de neuropathie snel beter wordt. 

 

TENS bij neuropathie

TENS staat voor Transcutane Elektro Neuro Stimulatie en wordt gegeven met een apparaatje. TENS is redelijk bekend in de behandeling van pijn. Bij deze techniek worden plakelektroden op de huid geplakt, meestal op de plaats waar de pijn heerst en wordt er een elektrische stroom over de elektroden geplaatst. Deze stroom is van pulserende aard en heeft een pijn dempend effect.